Realizacje

Wykaz ważniejszych opracowań w zakresie akustyki środowiska i budowlanej
(autorzy: Włodzimierz Bandera, Łukasz Bielasiewicz)

 

 • Analiza akustyczna do ROŚ dla przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa hali przemysłowej w celu montażu nowoczesnej linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych na działce Nr 558/24 – KM 28 położonej w Gdyni przy ul. Osada Kolejowa 1A, 2006
 • Ocena oddziaływania akustycznego instalacji Grupy Lotos S.A. w Gdańsku po projektowanej rozbudowie, październik 2006
 • Analiza akustyczna do Wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji LZO Stoczni Gdynia SA, 2007
 • Oddziaływanie akustyczne projektowanego zespołu trzydziestu trzech siłowni wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim, 2007
 • Oddziaływanie akustyczne projektowanego zespołu osiemnastu siłowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Jeżyce i Jeżyczki gm. Darłowo na środowisko zabudowy mieszkaniowej, 2007
 • Analiza akustyczna do ROŚ dla przebiegu ulic: Nowej Słowackiego i Nowej Kościuszki, 2007
 • Oddziaływanie akustyczne na środowisko projektowanego zespołu dziesięciu siłowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Parnowo gm. Biesiekierz, 2008
 • Oddziaływanie hałasu projektowanych siłowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Owidz i Jabłowo, 2008
 • Analiza akustyczna do ROŚ dla przedsięwzięcia „Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk, dla Halcrow Group Sp. z o.o., 2008
 • Kwartalne oceny klimatu akustycznego wynikająca z „Planu Działań Środowiskowych Grupy Lotos S.A w związku z realizacją Programu 10+(od 2008 do 2010)
 • Ocena stanu akustycznego wokół instalacji Grupy Lotos SA w Gdańsku – pomiary hałasu przenikającego do środowiska, 2008
 • Analiza akustyczna do ROŚ projektowanej budowy suszarni biomasy, spalanej w kotle fluidalnym, na terenie Elektrociepłowni Saturn Management w Świeciu, woj. kujawsko-pomorskie, 2008
 • Analiza akustyczna dla projektowanej Trasy Sucharskiego, (do ROŚ) 2008
 • Studium akustyczne dla obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu drogi krajowej Nr 2 od km 520+400 do km 541+250, etap – projekt budowlany, maj 2008
 • Analiza hałasu dla drogi krajowej nr S6 (Obwodnica Trójmiejska) na odcinku od Węzła Wysoka do Węzła w Rusocinie – cz. I – wyniki pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu, cz.II – Analiza hałasu wraz z propozycją ekranów akustycznych, 2008
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla projektu: Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa), HALCROW Group Ltd Oddział w Polsce, sierpień 2008
 • Analiza oddziaływania akustycznego projektowanej instalacji wytwarzania różnych nośników energii o nominalnej mocy cieplnej 60 MW, zasilanej biomasą, zlokalizowanej na terenie zakładu KRONOSPAN w Szczecinku, 2009
 • Analiza akustyczna dla projektowanej autostrady A1, faza 2, odcinek I, tj. od węzła „Nowe Marzy” do węzła „Grudziądz”, 2009
 • Analiza akustyczna dla projektowanej autostrady A1, faza 2, odcinek II, tj. od węzła „Grudziądz” do węzła „Lisewo”, 2009
 • Analiza akustyczna do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadań: I: odcinek węzeł Olszynka – węzeł Elbląska; II: węzeł Elbląska – węzeł Ku Ujściu – realizowanych w ramach projektu „Połączenie dróg krajowych Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego”, 2009
 • Analiza hałasu dla drogi krajowej nr S6 na odcinku od skrzyżowania Obwodowej Trójmiasta z ulicą Morską w Gdyni do km 314+500, 2009.
 • Oddziaływanie akustyczne projektowanego zespołu dziewięciu siłowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Kicko na środowisko zabudowy mieszkaniowej, 2009
 • Oddziaływanie akustyczne projektowanego zespołu piętnastu siłowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Wartkowo, 2009
 • Oddziaływanie akustyczne projektowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Trzciniec, 2009
 • Analiza akustyczna dotycząca oddziaływania hałasu od projektowanej farmy wiatrowej „Ustka”, 2009
 • Ocena oddziaływania akustycznego na środowisko (do raportu OŚ) dla projektowanej inwestycji POLENERGA SA „Elektrownia Północ”), 2010
 • Analiza akustyczna dla projektowanej farmy wiatrowej „Smolęcin”, 2010
 • Obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Kobylnica, 2010
 • Ocena oddziaływania hałasu dla projektowanej farmy wiatrowej (7 turbin) – Trzciniec, 2010
 • Oddziaływanie akustyczne na środowisko składowiska odpadów Elektrowni Szczecin, 2011
 • Analiza akustyczna dla planowanej elektrowni gazowej w okolicach Grudziądza, 2011
 • Oddziaływanie akustyczne na środowisko instalacji Elektrowni Szczecin, 2011
 • Analiza akustyczna dla stanu obecnego oraz planowanej rozbudowy zakładu HOMANIT POLSKA w Karlinie, 2011
 • Analiza akustyczna dotycząca oddziaływania hałasu od projektowanej farmy wiatrowej „Wojciechowo”, 2011.
 • Oddziaływanie wibroakustyczne na istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, powodowane przejazdem tramwajów po przebudowie torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odcinku od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, zgodnie z zadaniem 3.12, 2011
 • Analiza akustyczna dla autostrady A1, etap 1, „Rusocin – Nowe Marzy” sekcja 1 i 2, tj. od węzła „Rusocin” do węzła „Swarożyn”,km 0+000 do km 24+770, SKANSKA, 2011
 • Analiza akustyczna dla autostrady A1, etap 1, „Rusocin – Nowe Marzy” sekcja 3, 4 i 5a, tj. od węzła „Swarożyn” do granicy woj. pomorskiego od km 24+770 do km 65+789,15, 2011
 • Analiza akustyczna dla autostrady A1, etap 1, „Rusocin – Nowe Marzy” 5b i 6 tj. od granicy województwa pomorskiego do węzła „Nowe Marzy” od km 65+789 do km 89+450, 2011
 • Oddziaływanie składowiska żużla i popiołów International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. na klimat akustyczny, 2012
 • Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia: rozbudowa i przebudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S.A. w latach 2011 – 2014 usprawniających ich funkcjonowanie, ograniczających emisje do środowiska i zużycie mediów w obrębie rafinerii oraz rurociągów transportowych, 2012.
 • Ekspertyza akustyczna – określenie miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego na elewacjach projektowanego budynku mieszkalnego oraz określenie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynku X w Gdyni, działka nr 421/33, 2012.
 • Ekspertyza akustyczna – określenie miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego na elewacjach projektowanego budynku mieszkalnego oraz określenie wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych budynku H w Sopocie, działka nr 110/53 i 110/54, 2012.
 • Raport z pomiarów hałasu wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku OLIVIA GATE, Breeam Hea 13, 2012.
 • Raport z pomiarów czasu pogłosu w wybranych pomieszczeniach biurowych w budynku OLIVIA GATE, 2012.
 • Obliczenia zasięgu hałasu emitowanego do środowiska przez centrale nawiewno-wywiewne oraz klimatyzacyjne umieszczone na dachu budynku OLIVIA GATE – Breeam Pol 8, 2012
 • Oddziaływanie wibroakustyczne na istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, powodowane przejazdem tramwajów przed przebudową torowisk tramwajowych w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III C, 2012
 • Ocena hałasu po przebudowie torowisk w ul. Klinicznej na odcinku od Węzła Kliniczna do Al. Hallera, zgodnie z zadaniem 3.2 w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III A, 2012
 • Oddziaływanie wibroakustyczne na istniejącą zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, powodowane przejazdem tramwajów po przebudowie torowisk na Węźle Kliniczna, zgodnie z zadaniem 3.3 w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III A, 2012
 • Studium hałasu komunikacyjnego i drgań dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki-Migowo od pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego z powiązaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej”, 2012
 • Analiza akustyczna dla projektowanego Centrum HEVELIUS w Gdańsku, 2013
 • ENVIRONMENTAL NOISE IMPACT ASSESSMENT for obtaining the BREEAM – Hea 13.1and POL 8 Certificates for the Łużycka PLUS building (being designed) at 3C Łużycka Street in Gdynia, 2013
 • Oddziaływanie akustyczne projektowanej elektrociepłowni kogeneracyjnej o mocy cieplnej 1 MWt i elektrycznej 0,8 MWe, składającej się z dwóch jednostek kogeneracyjnych z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim, 2013
 • Analiza wariantowa oddziaływania akustycznego dla przedsięwzięcia: budowa elektrociepłowni kogeneracyjnej o mocy cieplnej 2 MWt, 3 MWt lub 4 MWt na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej „KOSPEC” w Kościerzynie, 2013
 • Ekspertyza akustyczna: Wpływ bezpośredniego sąsiedztwa linii kolejowej, al. Grunwaldzkiej oraz agregatów prądotwórczych na hałas występujący w otoczeniu projektowanych budynków biurowo-usługowych – Alchemia II przy al. Grunwaldzkiej 409 w Gdańsku, 2013
 • Analiza akustyczna dla autostrady A1, dla najniekorzystniejszej doby w roku 2011 i uwzględniająca zmianę dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, etap 1, „Rusocin – Nowe Marzy” sekcja 1 - 6, km 0+000 do km 89+450, 2013
 • Prognoza oddziaływania akustycznego na środowisko projektowanego zespołu 12 siłowni wiatrowych zlokalizowanych w okolicy wsi Wyczechowo w gm. Somonino w powiecie kartuskim, 2013
 • Pomiary drgań i hałasu w otoczeniu dróg dojazdowych do projektowanych przystanków PKM Kiełpinek i Jasień oddziałujących na budynki mieszkalne, 2013

Szybki kontakt

Firma INFO-EKO

ul. Kalinowa 37

80-180 Borkowo

lbielasiewicz@infoeko.com.pl

 

ul. Telimeny 29

80-124 Gdańsk

biuro@infoeko.com.pl