O nas

Firma INFO-EKO powstała w roku 1995 i specjalizuje się w pracach konsultingowo - projektowo - pomiarowych w zakresie akustyki środowiska, akustyki budowlanej, urbanistycznej oraz drgań. Problemy szeroko rozumienej akustyki w tym zagadnienie monitoringu akustycznego i wibroakustyki są przedmiotem naszego zainteresowania od powstania firmy. Od 2005 roku działamy w ramach konsorcjum firm reprezentowanych przez Włodzimierza Banderę i Łukasza Bielasiewicza.

 

Stosowane przez nas metody pomiarowe, projektowe i obliczeniowe pozwalają na opracowywanie map i planów akustycznych miast, obszarów, sytuacji oraz monitorowanie i prognozowanie hałasu komunikacyjnego, tj. drogowego, szynowego, lotniczego oraz przemysłowego i instalacyjnego. Obliczenia zasięgu hałasu w środowisku wykonywane są za pomocą profesjonalnego programu SoundPLAN® ver. 8.0, który spełnia wymagania określone przez Dyrektywę 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

 

Świadczone usługi

 

 • studia ochrony przed hałasem: hałas przemysłowy, instalacyjny, hałas od turbin wiatrowych, hałas od farm fotowoltaicznych, hałas drogowy, hałas lotniczy, hałas kolejowy i od pojazdów szynowych - tramwaje, metro, szbka kolej miejska
 • wyznaczanie poziomu mocy akustycznej turbin wiatrowych zgodnie z normą Turbozespoły wiatrowe - Część 11: Procedury pomiaru hałasu PN-EN 61400-11:2013-07
 • wielodobowe ciągłe pomiary hałasu drogowego, instalacyjnego, przemysłowego w środowisku
 • pomiary hałasu w środowisku - hałas od instalacji, hałas przemysłowy, hałas od pojazdów szynowych, hałas lotniczy
 • pomiary drgań od środków komunikacji, maszyn i urządzeń, oddziaływanie drgań na budynki oraz na ludzi w budynkach
 • wielodobowe pomiary struktury i natężenia ruchu pojazdów samochodowych wraz ze średnią prędkością pojazdów dla pojedynczego pasa ruchu (do 10 pasów ruchu jednocześnie)
 • ekrany akustyczne: wytyczne parametrów geometrycznych, projekty akustyczne oraz budowlane
 • ekspertyzy w zakresie akustyki budowlanej dotyczące ochrony przed hałasem istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, budynki administracyjne itp.) – określanie zgodnie z normą PN-B-02151-3:2015 wymaganej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych i stropodachów w zależności od miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego
 • pomiary i ocena skuteczności ekranów akustycznych
 • pomiary in situ izolacyjności akustycznej przegród budowlanych
 • obliczenia i szacowanie izolacyjności akustycznej ścian, podłóg, sufitów i okien przy wykorzystaniu specjalistycznego programu INSUL 9.0.
 • pomiary i ocena dopuszczalnych poziomów hałasu wewnętrz pomieszczeń
 • pomiary i ocena hałasu od technicznego wyposażenia budynków
 • pomiary i ocena czasu pogłosu
 • ekspertyzy akustyczne do wielokryterialnego systemu oceny jakości budynków wg BREEAM i LEED na etapie projektowym oraz powykonawczym

 

 

dr Włodzimierz Bandera

 

 • doktor nauk fizycznych - akustyk
 • rzeczoznawca w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami od 1988 roku
 • biegły z listy Wojewody Pomorskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko
 • członek European Acoustics Association, Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Ligi Walki z Hałasem
 • członek Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, organu opiniodawczo-doradczego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
 
 

mgr inż. Łukasz Bielasiewicz

 

 • inżynier technologii ochrony środowiska – badania i projekty akustyczne, systemy zarządzania środowiskowego
 • specjalista w zakresie akustyki środowiska, budowlanej, urbanistycznej i wibroakustyki
 • członek European Acoustics Association i Polskiego Towarzystwa Akustycznego
 • członek Ligi Walki z Hałasem
 • audytor systemu zarzadzania środowiskowego wg (ISO 14001)
 • audytor systemu zarządzania jakością wg (ISO 17025)

Szybki kontakt

Firma INFO-EKO

ul. Kalinowa 37

80-180 Borkowo

lbielasiewicz@infoeko.com.pl

 

ul. Telimeny 29

80-124 Gdańsk

biuro@infoeko.com.pl