Hałas szynowy

Wykonujemy pomiary hałasu od pojazdów szynowych (kolej, tramwaj) zgodnie z metodyką referencyjną. Dodatkowo wyznaczamy poziom mocy akustycznej źródeł liniowych (kolej, tramwaje) do analiz akustycznych i prognoz hałasu szynowego. Przykładowe wyniki prognoz akustycznych dla linii E65 oraz 226 pokazano na rysunkach poniżej.

Szybki kontakt

Firma INFO-EKO

ul. Kalinowa 37

80-180 Borkowo

lbielasiewicz@infoeko.com.pl

 

ul. Telimeny 29

80-124 Gdańsk

biuro@infoeko.com.pl