Akustyka budowlana i urbanistyczna

Wykonujemy zarówno pomiary hałasu zewnętrznego przenikającego do wnętrza budynku i wybranych pomieszczeń w budynku biurowym, mieszkalnym lub hotelowym, jak i prognozy tzw. miarodajnego poziomu dźwięku A na elewacjach projektowanego budynku. Zgodnie z normą PN-B-02151-3 wymaganą izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych i stropodachów uzależnia się od miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu zewnętrznego na poziomie rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnętrznej. Przykładowe wyniki obliczeń poziomu miarodajnego dla projektowanych budynków zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania hałasu drogowego emitowanego przez ulicę o dużym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych oraz hałasu kolejowego pokazano na załączonych rysunkach.

 

Opracowania akustyczne do certyfikacji Breeam

 

 

Szybki kontakt

Firma INFO-EKO

ul. Kalinowa 37

80-180 Borkowo

lbielasiewicz@infoeko.com.pl

 

ul. Telimeny 29

80-124 Gdańsk

biuro@infoeko.com.pl