Drgania

Ocenę szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki oraz wpływu drgań na ludzi w budynkach wykonujemy w oparciu o obowiązujące normy, tj. PN-85/B-02170 i PN-88/B-02171.

Szybki kontakt

Firma INFO-EKO

ul. Kalinowa 37

80-180 Borkowo

lbielasiewicz@infoeko.com.pl

 

ul. Telimeny 29

80-124 Gdańsk

biuro@infoeko.com.pl