Hałas drogowy

Posiadana aparatura pomiarowa umożliwia wykonanie ciągłych jednoczesnych pomiarów hałasu w 4 różnych punktach obserwacji oraz pomiary poza akustyczne (meteo, natężenia ruchu). Prognozy akustyczne dla dróg pokazano na przykładowych rysunkach.

Szybki kontakt

Firma INFO-EKO

ul. Łódzka 50A/3

80-180 Gdańsk

lbielasiewicz@infoeko.com.pl

 

ul. Telimeny 29

80-124 Gdańsk

 

tel. (058) 300 57 38

biuro@infoeko.com.pl