Forum Acusticum - Kraków 2014

Forum Acusticum - Kraków 2014

W dniach 7-12 września 2014 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji akustycznych – VII FORUM ACUSTICUM 2014. Tematyka obrad dotyczy takich obszarów jak: akustyka środowiska, architektoniczna, budowlana czy planowania infrastruktury i komunikacji przy ograniczeniu emisji hałasu. VII Forum Acusticum odbyło się jednoczesnie z 61. Otwartym Seminarium z Akustyki i z sesjami tematycznymi zorganizowanymi przez Polskie Towarzystwo Akustyczne wraz z Japońskim Towarzystwem Akustycznym.

Szybki kontakt

Firma INFO-EKO

ul. Łódzka 50A/3

80-180 Gdańsk

lbielasiewicz@infoeko.com.pl

 

ul. Telimeny 29

80-124 Gdańsk

 

tel. (058) 300 57 38

biuro@infoeko.com.pl